Garantie

Garantie

1. Hoe vraagt ​​u garantie aan?

LANKELEISI garantieclaims kunnen worden vervuld door middel van een e-mail (vertel ons uw bestelnummer), die nodig is om onderdelen onder garantie te vervangen. Dit gebeurt via de contactpagina op onze website en vereist uw bestelnummer. Supporttickets maken direct contact met onze gecertificeerde monteurs mogelijk via e-mail. Na het indienen van een ticket ontvang je binnen 48 uur een reactie. Als onderdeel van het garantieproces moet u mogelijk tests uitvoeren en beeldmateriaal naar een monteur sturen, zodat deze het probleem kan diagnosticeren en de beste oplossing kan bieden. Een voorbeeld hiervan is het testen van een batterij met een voltmeter en het verzenden van een foto van het resultaat via e-mail. LANKELEISI zal uw zaak beoordelen en u begeleiden bij eventuele tests die we nodig hebben.

A) Wat gaan we doen?

Als een onderdeel zonder gebruikersfout defect of beschadigd wordt geacht, zullen wij een vervangend onderdeel verstrekken. Wij vervangen alle onderdelen die tijdens de verzending als beschadigd worden beschouwd. We kunnen ook terugbetaling toestaan ​​voor reparaties bij plaatselijke fietsenwinkels tot € 200,- indien bepaald door een LANKELEISI-monteur. Ongeautoriseerde reparaties of wijzigingen vallen niet onder de garantie. Bij ongeoorloofde wijzigingen aan de fiets vervalt tevens de garantie.

B) Wat gaan we niet doen?

LANKELEISI zal geen enkel onderdeel vervangen zonder eerst een foto of video van het beschadigde onderdeel te hebben gezien. We bieden geen garantieservice voor eigenaren van tweede voertuigen. We vervangen geen onderdelen die door de gebruiker zijn beschadigd. We betalen niet voor service door derden of vervanging van onderdelen, tenzij dit voorafgaand aan de reparatie is overeengekomen. Als de eigenaar zijn eigen verzendservice gebruikt, is LANKELEISI niet verantwoordelijk voor eventuele schade die kan optreden tijdens de verzending. Raadpleeg ons retourbeleid voor meer informatie. We bieden geen garantieservice voor eigenaren die niet bij LANKELEISI-BIKES.com of een geautoriseerde dealer hebben gekocht.

2. Garantievoorwaarden


Onze monteurs zijn direct verantwoordelijk voor garantie-informatie. Ze werken graag met u samen onder de onderstaande voorwaarden.
Deze garantie geldt alleen voor de oorspronkelijke eigenaar van LANKELEISI. Deze garantie is beperkt tot een eenmalige vervanging van defecte onderdelen naar eigen goeddunken van LANKELEISI. Deze garantie dekt geen schade veroorzaakt door het niet opvolgen van de instructies in de gebruikershandleiding, natuurrampen, ongelukken, verkeerd gebruik, verwaarlozing, misbruik, commercieel gebruik, wijziging, modificatie, onjuiste montage, slijtage, installatie van onderdelen of accessoires die niet oorspronkelijk ontworpen of niet compatibel met de verkoop incompatibele fietsen, bedieningsfouten, waterschade, extreem rijden, stuntrijden of onjuist onderhoud daarna. Alleen in uiterste gevallen wordt een hele vervangende fiets verstrekt. In dit geval moet de originele fiets naar de fabriek van LANKELEISI worden gestuurd voor inspectie/reparatie voordat de nieuwe fiets wordt verzonden. Als het kan worden gerepareerd, is het misschien niet altijd mogelijk om een ​​nieuwe fiets op te sturen.
Deze garantie dekt geen accessoires, verbruiksartikelen of normale slijtageonderdelen. LANKELEISI IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR SCHADE, FOUTEN OF VERLIEZEN DIE VOORTVLOEIEN UIT ONGEAUTORISEERD ONDERHOUD OF GEBRUIK VAN ONGEAUTORISEERDE COMPONENTEN. Transportschade moet via een supportticket aan LANKELEISI worden gemeld. Deze kunnen worden ingevuld op onze ondersteuningspagina's. IN GEEN GEVAL ZAL LANKELEISI AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE OF GEVOLGSCHADE, HETZIJ GEBASEERD OP CONTRACT, GARANTIE, NALATIGHEID OF PRODUCTAANSPRAKELIJKHEID IN VERBAND MET HAAR PRODUCTEN, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT HET VOLGENDE: PERSOONLIJK LETSEL, SCHADE AAN EIGENDOMMEN OF ECONOMISCH VERLIES .
Voor situaties waarin het garantiebeleid mogelijk niet van toepassing is, kan LANKELEISI een minimumbedrag voor servicekosten en vervangende onderdelen in rekening brengen. Alle uitwisselingen zijn beperkt tot één per item. Alle afzonderlijke verzendkosten voor garantiedoeleinden moeten vooraf worden betaald en verzekerd door de klant. LANKELEISI is niet verantwoordelijk voor verloren inkomende pakketten. LANKELEISI kan de garantie ongeldig maken indien van toepassing. LANKELEISI behoudt zich het recht voor om de garantie op elk moment bij te werken en te wijzigen. Kennisgeving van deze wijzigingen kan al dan niet worden verstrekt.
Elke elektrische fiets die is gekocht bij LANKELEISI-Bikes.com en geautoriseerde verkooppunten valt onder de beperkte garantie van onze fabrikant tegen materiaal- of fabricagefouten aan de oorspronkelijke eigenaar, inclusief de volgende individuele componenten:

A) 1 jaar beperkte garantie

1. Garantieperiode van één jaar: Dit garantiebeleid wordt van kracht vanaf de aankoopdatum en is geldig voor de duur van één jaar (bijvoorbeeld controllers, vorken, stuurpennen, zadelpennen, crankstellen, bagagedragers, schakelsystemen, enz.). Gedurende deze periode biedt het bedrijf garantiedekking voor e-bike-onderdelen.
2. Uitsluitingen: Deze garantie dekt geen problemen die voortkomen uit ongelukken, misbruik, ongeoorloofde reparaties, aanpassingen of zelfinstallaties.

B) 2 jaar beperkte garantie

1. Garantieperiode van twee jaar: Dit garantiebeleid is van kracht vanaf de aankoopdatum en blijft twee jaar geldig. Gedurende deze periode biedt het bedrijf garantiedekking voor accu's en motoren van e-bikes.
2. Uitsluitingen: Deze garantie dekt geen problemen die voortkomen uit ongelukken, misbruik, ongeoorloofde reparaties, aanpassingen of zelfinstallaties.

C) 3 jaar beperkte garantie

1. Garantieperiode van drie jaar: drie jaar vanaf de aankoopdatum. Gedurende deze periode geeft het bedrijf garantie op het framegedeelte van de e-bike.
2. Dekking: Deze garantiepolis dekt alleen fabricagefouten en materiaalproblemen van het frame. Elk onderdeel dat het gevolg is van een ongeluk, misbruik, abnormaal gebruik, ongeoorloofde reparatie, wijziging of zelfinstallatie wordt niet gedekt door de garantie.

D) Geen garantie

Houd er rekening mee dat uitrusting en accessoires niet onder dit garantiebeleid vallen, maar zijn opgenomen in ons retourbeleid.

E) Artikelen om te dragen

Artikelen gedragen door normaal gebruik vallen niet onder de garantie. Deze items omvatten, maar zijn niet beperkt tot: kettingen, velgen, spaken, remblokken, binnenbanden, banden, remschijven, handgrepen en stoelen. Onderhoud en vervanging van deze onderdelen is de verantwoordelijkheid van de eigenaar van de fiets.

3. Vorderingen

Alle claims onder deze garantie moeten worden ingediend via LANKELEISI. Voor elke garantieclaim is een aankoopbewijs vereist. Voordat u een garantieclaim indient, raden wij u aan contact op te nemen met onze klantenservice, aangezien er mogelijk een eenvoudige oplossing voor uw probleem bestaat. Geldige garantieclaims worden door LANKELEISI binnen een jaar na de eerste aankoop verwerkt. Garantieclaims kunnen worden ingediend via een supportticket op onze supportpagina. 

A) Claims voor transportschade

Inspecteer uw product onmiddellijk op beschadigingen. Claims voor transportschade zijn uiterst tijdgevoelig. Binnen 14 dagen na ontvangst van het product accepteren wij geen claims voor transportschade. Voordat u en de chauffeur tekenen voor de zending, dient u eventuele schade aan uw product op de vrachtbrief te noteren. Maak foto’s van eventueel aangetroffen schade en dateer de foto’s indien mogelijk. Bewaar alle verpakkingen en documenten totdat het inspectieproces is voltooid. Meld schadeclaims via een supportticket op onze supportpagina binnen 14 dagen na levering bij LANKELEISI. 

B) Creditcardterugboeking

Als om welke reden dan ook een creditcardterugboeking van een bedrag wordt uitgevoerd voor een bestelling en de klant nog steeds eigenaar is van het product in die bestelling, wordt de garantie opgeschort totdat de terugboeking is opgelost.

4. Vervanging van onderdelen

In het geval dat een vervangend onderdeel moet worden verzonden binnen de garantieperiode, kan LANKELEISI verzoeken om het defecte onderdeel terug te sturen naar onze fabriek, naar goeddunken van LANKELEISI. Het defecte onderdeel moet bij de LANKELEISI-fabriek aankomen voordat een vervangend onderdeel kan worden verzonden. Zoals geautoriseerd door LANKELEISI, zal LANKELEISI een prepaid retourlabel verstrekken om het defecte onderdeel te retourneren en te vervangen. Als een gefrankeerd retourlabel wordt uitgegeven voor een klant, is een snelle (binnen 10 dagen) retourzending van het defecte onderdeel vereist, tenzij dit eerder met LANKELEISI is besproken.
Na ontvangst van defecte/geretourneerde onderdelen worden deze geïnspecteerd op transportschade. LANKELEISI behoudt zich het recht voor om betaling te eisen als onderdelen beschadigd zijn buiten de testlimieten van de onderdelen. Het niet naleven van de voorwaarden in deze sectie kan resulteren in het weigeren van de service, het vervallen van de garantie of het definitief annuleren van de bestelling.

5. Disclaimer

Het rijden op elk type fiets heeft inherente risico's die niet kunnen worden voorspeld of vermeden. Deze gevaren kunnen leiden tot ernstige ongevallen, letsel of zelfs de dood. Het is de verantwoordelijkheid van de berijder om op de hoogte te zijn van, opgeleid te zijn en bereid te zijn om op een veilige manier te rijden.
LANKELEISI raadt ten zeerste aan dat alle klanten hun fietsen voor hun eerste rit laten inspecteren en testen door een gecertificeerde fietsenmaker. Een grondige inspectie van elk onderdeel van uw fiets helpt ervoor te zorgen dat de fiets veilig is om op te rijden. LANKELEISI GARANDEERT NIET dat de remmen, shifters, motor, stuurpen, velgen, spaken, derailleurs, vorken of enig ander onderdeel van de fiets goed vastgezet en afgesteld aankomen.
Inspecteer de fiets voor elke rit grondig om er zeker van te zijn dat alle onderdelen goed zijn afgesteld en vastgezet. de
LANKELEISI IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR SCHADE OF GEVOLGEN DIE VOORTVLOEIEN UIT ONJUIST GEBRUIK, NALATIGHEID OF MONTAGE VAN HAAR FIETSEN. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, persoonlijk letsel, materiële schade, economisch verlies, ernstig ongeval of overlijden.

6. Disclaimer voor fietsprestaties

De vermelde topsnelheid en actieradius voor elke fiets zijn schattingen en vormen geen garantie voor de verwachte prestaties. Veel factoren kunnen de prestaties van een fiets beïnvloeden, inclusief maar niet beperkt tot: PAS-classificatie, gewicht van de berijder, gewicht van de lading, terreintype, helling, pedaalgebruik, windomstandigheden, temperatuur en bandenspanning. Onder verschillende omstandigheden kunnen verschillende actieradius en topsnelheden worden verkregen uit de schattingen die we hebben vermeld.

7. Klantenrelaties

Klanttevredenheid is een van de topprioriteiten van LANKELEISI. We werken heel hard om ervoor te zorgen dat al onze klanten tevreden zijn met hun aankopen. Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarin een wederzijds aanvaardbare oplossing niet kan worden bereikt.
We begrijpen dat bij het contact opnemen met een van onze klantenservicemedewerkers of monteurs (via een supportticket), er iets misging en er een oplossing nodig was. We zullen met u samenwerken om ervoor te zorgen dat het probleem zo snel mogelijk wordt opgelost. Gezien onze bereidheid om u te helpen, hebben we uw hulp, medewerking en geduld nodig om het probleem op te lossen. We streven ernaar om een ​​respectvolle en vriendelijke klantenservice-ervaring te bieden en verwachten in ruil daarvoor dezelfde vriendelijkheid en respect.
Onbeleefde, vulgaire of bedreigende taal gericht tegen onze werknemers of vertegenwoordigers van de klantenservice wordt niet getolereerd. Mocht deze ongelukkige situatie zich voordoen, dan zal er een waarschuwing worden afgegeven. Als grof, vulgair of bedreigend gedrag aanhoudt, behoudt LANKELEISI zich het recht voor om service te weigeren, de garantie ongeldig te maken, terug te betalen of de bestelling definitief te annuleren. Indien mogelijk willen wij dergelijke relaties oprecht vermijden.
Laatst bijgewerkt: september 2023