Privacy Policy

Privacybeleid

 1. Introductie
  1.1 
  We doen er alles aan om de privacy van onze websitebezoekers te beschermen, service
  gebruikers, individuele klanten en klantenpersoneel.
  1.2 Dit beleid is van toepassing wanneer we optreden als gegevensbeheerder met betrekking tot:
  de persoonsgegevens van dergelijke personen; met andere woorden, waar bepalen we de determine
  doeleinden en middelen voor de verwerking van die persoonsgegevens.
  1.3 Onze website bevat privacycontroles die van invloed zijn op hoe we zullen verwerken
  uw persoonlijke gegevens. Door de privacycontroles te gebruiken, kunt u specificeren of:
  u direct marketingcommunicatie wilt ontvangen en de
  verzamelen, delen en publiceren van uw persoonsgegevens. U heeft toegang tot de
  privacycontroles via uw accountinstellingen.
  1.4 Wij gebruiken cookies op onze website. Voor zover die cookies niet strikt zijn
  nodig zijn voor het leveren van onze website en diensten, zullen wij u vragen om:
  toestemming geven voor ons gebruik van cookies wanneer u onze website voor het eerst bezoekt.
  1.5 In dit beleid verwijzen "wij", "ons" en "onze" naar LANKELEISI-BIKES.COM. Voor meer informatie over ons, zie Sectie
  14.
 2. De persoonlijke gegevens die we verzamelen
  2.1
   In deze sectie 2 hebben we de algemene categorieën persoonsgegevens uiteengezet die:
  we verwerken en, in het geval van persoonsgegevens die we niet rechtstreeks hebben verkregen
  van u, informatie over de bron en specifieke categorieën van die gegevens.
  2.2 We kunnen gegevens verwerken waarmee we contact met u kunnen opnemen (“contactgegevens”).
  De contactgegevens kunnen uw naam, e-mailadres, telefoonnummer,
  postadres en/of social media-account-ID's. De bron van de
  contactgegevens zijn u en/of uw werkgever. Als u inlogt op onze website met een
  social media-account, zullen we elementen van de contactgegevens verkrijgen van de
  relevante aanbieder van sociale media-accounts.
  2.3 We kunnen uw websitegebruikersaccountgegevens ("accountgegevens") verwerken. De
  accountgegevens kunnen uw account-ID, naam, e-mailadres,
  bedrijfsnaam, aanmaak- en wijzigingsdatums van accounts, website-instellingen en
  marketingvoorkeuren. Als u inlogt op onze website via een sociale media social
  account, zullen we elementen van de accountgegevens verkrijgen van de relevante sociale
  aanbieder van media-accounts.
  2.4 We kunnen informatie verwerken met betrekking tot transacties, inclusief aankopen van:
  goederen en/of diensten, die u met ons en/of via onze website aangaat
  ("transactie data"). De transactiegegevens kunnen uw naam, uw
  contactgegevens, uw betaalkaartgegevens (of andere betaalgegevens) en de
  transactie details. De bron van de transactiegegevens bent u en/of onze
  betalingsdienstaanbieder.
  2.5 We kunnen informatie verwerken die is vervat in of verband houdt met communicatie
  die u ons toestuurt of die wij u toesturen (“communicatiegegevens”). De
  communicatiegegevens kunnen de communicatie-inhoud en metadata omvatten
  gekoppeld aan de communicatie. Onze website genereert de metadata
  in verband met communicatie via de contactformulieren van de website.
  2.6 We kunnen gegevens verwerken over uw gebruik van onze website en diensten (“gebruik”
  gegevens"). De gebruiksgegevens kunnen uw IP-adres, geografische locatie,
  browsertype en -versie, besturingssysteem, verwijzingsbron, duur van het bezoek,
  paginaweergaven en website-navigatiepaden, evenals informatie over de
  timing, frequentie en patroon van uw servicegebruik. De bron van het gebruik
  data is ons analysevolgsysteem.
 3. Verwerkingsdoeleinden en rechtsgrondslagen
  3.1
   In deze sectie 3 hebben we de doeleinden uiteengezet waarvoor we kunnen verwerken:
  persoonsgegevens en de rechtsgronden van de verwerking.
  3.2 Werkzaamheden – We kunnen uw persoonsgegevens verwerken voor de doeleinden van:
  het exploiteren van onze website, de verwerking en uitvoering van bestellingen, het verstrekken van onze
  diensten, het leveren van onze goederen, het genereren van facturen, rekeningen en andere betalingsgerelateerde documentatie, en kredietcontrole. De rechtsgrond voor deze verwerking
  zijn onze legitieme belangen, namelijk het goed beheren van onze website,
  diensten en zaken.
  3.3 Publicaties – We kunnen accountgegevens verwerken voor publicatiedoeleinden
  dergelijke gegevens op onze website en elders via onze diensten in overeenstemming met
  met uw uitdrukkelijke instructies. De rechtsgrond voor deze verwerking is toestemming.
  3.4 Relaties en communicatie – We kunnen contactgegevens,
  rekeninggegevens, transactiegegevens en/of communicatiegegevens voor de doeleinden
  van het beheren van onze relaties, het communiceren met u (exclusief
  communiceren voor direct marketing) per e-mail, sms, post,
  telefoon, het verlenen van ondersteunende diensten en het afhandelen van klachten. De wettelijke basis
  voor deze verwerking zijn onze legitieme belangen, namelijk communicatie met
  onze websitebezoekers, servicegebruikers, individuele klanten en klant
  personeel, het onderhouden van relaties en de juiste administratie van
  onze website, diensten en zaken.
  3.5 Direct marketing – We kunnen contactgegevens, accountgegevens en/of
  transactiegegevens voor het maken, targeten en verzenden van direct
  marketingcommunicatie per e-mail, sms, post en contact opnemen via
  telefoon voor marketinggerelateerde doeleinden. De rechtsgrond voor deze verwerking
  is instemming.
  3.6 Onderzoek en analyse – We kunnen gebruiksgegevens en/of transacties verwerken
  gegevens ten behoeve van onderzoek en analyse van het gebruik van onze website en
  diensten, evenals het onderzoeken en analyseren van andere interacties met onze
  bedrijf. De rechtsgrond voor deze verwerking is toestemming.
  3.7 Bijhouden van gegevens – We kunnen uw persoonsgegevens verwerken voor de doeleinden van:
  het maken en onderhouden van onze databases, back-upkopieën van onze databases en
  onze zakelijke gegevens in het algemeen. De wettelijke basis voor deze verwerking is onze
  legitieme belangen, namelijk ervoor zorgen dat we toegang hebben tot alle
  informatie die we nodig hebben om ons bedrijf goed en efficiënt te runnen in
  overeenstemming met dit beleid.
  3.8 Beveiliging – We kunnen uw persoonsgegevens verwerken voor veiligheidsdoeleinden
  en het voorkomen van fraude en andere criminele activiteiten. De wettelijke basis hiervan
  verwerking zijn onze legitieme belangen, namelijk de bescherming van onze website,
  diensten en zaken, en de bescherming van anderen.
  3.9 Verzekering en risicobeheer – We kunnen uw persoonsgegevens verwerken
  indien nodig voor het verkrijgen of behouden van een verzekering
  dekking, het beheersen van risico’s en/of het inwinnen van professioneel advies. Het legale
  basis voor deze verwerking zijn onze legitieme belangen, namelijk de juiste
  bescherming van ons bedrijf tegen risico's.
  3.10 Juridische claims – We kunnen uw persoonsgegevens verwerken waar nodig voor de:
  vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen, hetzij voor de rechtbank;
  procedure of in een administratieve of buitengerechtelijke procedure. De wettelijke basis
  voor deze verwerking zijn onze legitieme belangen, namelijk de bescherming en
  bewering van onze wettelijke rechten, uw wettelijke rechten en de wettelijke rechten van anderen.
  3.11 Wettelijke naleving en vitale belangen – We kunnen ook uw persoonlijke
  gegevens wanneer een dergelijke verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke
  verplichting waaraan wij zijn onderworpen of om uw vitale belangen te beschermen of
  de vitale belangen van een andere natuurlijke persoon.
 4. Uw persoonlijke gegevens aan anderen verstrekken
  4.1
   We kunnen uw persoonlijke gegevens bekendmaken aan onze expediteurs en verzendpartners
  voor zover redelijkerwijs noodzakelijk voor het verkrijgen of behouden van
  efficiënte levering van goederen.
  4.2 Uw persoonlijke gegevens in onze websitedatabase worden opgeslagen op de servers
  van onze hostingproviders.
  4.3 Financiële transacties met betrekking tot onze website en diensten kunnen worden afgehandeld door:
  onze betalingsdienstaanbieders, PayPal, 2Checkout. We zullen transactie delen!
  gegevens met onze betalingsdienstaanbieders alleen voor zover nodig voor de
  doeleinden van het verwerken van uw betalingen, het terugbetalen van dergelijke betalingen en het handelen
  met klachten en vragen met betrekking tot dergelijke betalingen en terugbetalingen. Jij kan
  informatie vinden over het privacybeleid van de betalingsdienstaanbieders en
  praktijken op https://www.paypal.com/uk/webapps/mpp/ua/useragreementfull https://www.2checkout.com/legal/terms/.
  4.4 Naast de specifieke openbaarmakingen van persoonsgegevens zoals uiteengezet in deze sectie
  5, kunnen we uw persoonlijke gegevens vrijgeven waar een dergelijke openbaarmaking nodig is voor:
  om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij zijn onderworpen, of om
  uw vitale belangen of de vitale belangen van een andere natuurlijke persoon te beschermen. Wij
  kan uw persoonlijke gegevens ook vrijgeven waar dergelijke openbaarmaking nodig is voor:
  het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims, hetzij voor de rechtbank;
  procedure of in een administratieve of buitengerechtelijke procedure.
 5. Internationale overdracht van uw persoonlijke gegevens
  5.1
   In deze sectie 5 geven we informatie over de omstandigheden waarin:
  uw persoonlijke gegevens kunnen worden overgedragen naar een derde land onder het VK en/of de EU
  gegevensbeschermingswet.
  5.2 De hostingfaciliteiten voor onze website bevinden zich in de EU. De competente gegevens
  beschermingsautoriteiten een adequaatheidsbesluit hebben genomen met betrekking tot:
  de gegevensbeschermingswetten van elk van de EU-landen.
  5.3 U erkent dat persoonsgegevens die u voor publicatie indient via:
  onze website of diensten kunnen via internet over de hele wereld beschikbaar zijn.
  We kunnen het gebruik (of misbruik) van dergelijke persoonsgegevens door anderen niet voorkomen.
 6. Bewaren en verwijderen van persoonlijke gegevens
  6.1
   Dit hoofdstuk 6 beschrijft ons beleid en onze procedures voor het bewaren van gegevens, die:
  ontworpen om ervoor te zorgen dat we voldoen aan onze wettelijke verplichtingen met betrekking tot
  tot het bewaren en verwijderen van persoonsgegevens.
  6.2 Persoonlijke gegevens die we voor welk doel of doeleinden dan ook verwerken, worden niet bewaard
  langer dan voor dat doel of die doeleinden nodig is.
  6.3 We bewaren uw persoonlijke gegevens als volgt:
  (A) contactgegevens worden bewaard voor een periode van minimaal 1 jaar na
  de datum van het meest recente contact tussen u en ons, en voor een
  maximale periode van 3 jaar na die datum;
  (B) accountgegevens worden bewaard voor een periode van minimaal 1 jaar na
  de datum van afsluiting van de betreffende rekening, en voor een maximale periode
  van 3 jaar na die datum;
  (C) transactiegegevens worden minimaal 1 jaar bewaard
  volgend op de datum van de transactie, en voor een maximale periode van 3
  jaar na die datum;
  (D) communicatiegegevens worden minimaal 1 jaar bewaard
  na de datum van de desbetreffende mededeling, en voor a
  maximale periode van 3 jaar na die datum; en
  (E) gebruiksgegevens worden gedurende 1 jaar na de datum van verzameling bewaard.
  6.4 Niettegenstaande de andere bepalingen van deze Sectie 6, kunnen we uw
  persoonsgegevens wanneer een dergelijke bewaring noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke
  verplichting waaraan wij zijn onderworpen, of om uw vitale belangen te beschermen
  of de vitale belangen van een andere natuurlijke persoon.
 7. Uw rechten
  7.1
   In deze sectie 7 hebben we de rechten opgesomd die u heeft onder gegevens
  beschermingswet.
  7.2 Uw belangrijkste rechten volgens de wet op gegevensbescherming zijn:
  (A) het recht op toegang – u kunt kopieën van uw persoonlijke gegevens opvragen;
  (B) het recht op rectificatie – u kunt ons vragen om onjuistheden te corrigeren
  persoonsgegevens en om onvolledige persoonsgegevens aan te vullen;
  (C) het recht op gegevenswissing – u kunt ons vragen uw persoonsgegevens te wissen;
  (D) het recht om de verwerking te beperken – u kunt ons vragen om de
  verwerking van uw persoonsgegevens;
  (E) het recht om bezwaar te maken tegen verwerking – u kunt bezwaar maken tegen de verwerking
  van uw persoonsgegevens;
  (F) het recht op gegevensoverdraagbaarheid – u kunt ons vragen uw gegevens over te dragen
  persoonsgegevens aan een andere organisatie of aan u;
  (G) het recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit – u kunt
  klagen over onze verwerking van uw persoonsgegevens; en
  (H) het recht om toestemming in te trekken – voor zover de rechtsgrond van
  onze verwerking van uw persoonlijke gegevens is toestemming, u kunt die intrekken
  toestemming.
  7.3 Deze rechten zijn onderhevig aan bepaalde beperkingen en uitzonderingen. Je kunt leren
  meer over de rechten van betrokkenen door naar
  https://edpb.europa.eu/our-work-tools/general-guidance/gdpr-guidelinesrecommendations-best-practices_en and https://ico.org.uk/fororganisations/guide-to-data-protection/guide-to-the-general-data-protectionregulation-gdpr/individual-rights/.
  7.4 U kunt al uw rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens uitoefenen door:
  schriftelijke kennisgeving aan ons, met behulp van de onderstaande contactgegevens.
 8. Over cookies
  8.1
   Een cookie is een bestand met een identifier (een reeks letters en cijfers) die:
  wordt door een webserver naar een webbrowser gestuurd en door de browser opgeslagen. De
  identifier wordt vervolgens teruggestuurd naar de server telkens wanneer de browser om een
  pagina van de server.
  8.2 Cookies kunnen ofwel "permanente" cookies of "sessiecookies" zijn: een permanente
  cookie wordt opgeslagen door een webbrowser en blijft geldig totdat het wordt ingesteld
  vervaldatum, tenzij verwijderd door de gebruiker vóór de vervaldatum; een sessie
  cookie, aan de andere kant, verloopt aan het einde van de gebruikerssessie, wanneer de
  webbrowser is gesloten.
  8.3 Cookies mogen geen informatie bevatten die een gebruiker persoonlijk identificeert, maar
  persoonlijke gegevens die we over u opslaan, kunnen aan de informatie worden gekoppeld
  opgeslagen in en verkregen uit cookies.
 9. Cookies die we gebruiken
  9.1
   We maken gebruik van cookies voor de volgende doeleinden:
  (A) authenticatie en status – we gebruiken cookies om u te identificeren wanneer u
  bezoek onze website en terwijl u door onze website navigeert, en om ons te helpen
  bepalen of u bent ingelogd op onze website;
  (B) winkelwagentje – we gebruiken cookies om de status van uw aankopen bij te houden
  winkelwagentje terwijl u door onze website navigeert;
  (C) personalisatie – we gebruiken cookies om informatie over uw
  voorkeuren en om onze website voor u te personaliseren;
  (D) beveiliging – we gebruiken cookies als onderdeel van de gebruikte beveiligingsmaatregelen
  om gebruikersaccounts te beschermen, inclusief het voorkomen van frauduleus gebruik van login
  inloggegevens en om onze website en diensten in het algemeen te beschermen;
  (E) reclame – we gebruiken cookies om ons te helpen advertenties weer te geven die:
  voor u relevant zal zijn;
  (F) analyse – we gebruiken cookies om ons te helpen het gebruik te analyseren en
  prestaties van onze website en diensten; en
  (G) toestemming voor cookies – we gebruiken cookies om uw voorkeuren met betrekking tot
  op het gebruik van cookies in het algemeen.
 10. Cookies gebruikt door onze serviceproviders
  10.1
   Onze serviceproviders gebruiken cookies en die cookies kunnen op uw
  computer wanneer u onze website bezoekt.
  10.2 Wij gebruiken Google Analytics. Google Analytics verzamelt informatie over het gebruik
  van onze website door middel van cookies. De verzamelde informatie wordt gebruikt om
  rapporten te maken over het gebruik van onze website. U kunt meer te weten komen over
  Google's gebruik van informatie door een bezoek aan
  https://www.google.com/policies/privacy/partners/ and you can review
  Google's privacybeleid op https://policies.google.com/privacy.
 11. Beheer van cookies
  11.1
   De meeste browsers bieden u de mogelijkheid om cookies te weigeren en cookies te verwijderen.
  De methoden om dit te doen variëren van browser tot browser en van versie tot
  versie. U kunt echter actuele informatie krijgen over het blokkeren en
  cookies verwijderen via deze links:
  (A) https://support.google.com/chrome/answer/95647 (Chrome);
  (B) https://support.mozilla.org/en-US/kb/enhanced-tracking-protectionfirefox-desktop (Firefox);
  (C) https://help.opera.com/en/latest/security-and-privacy/ (Opera);
  (D) https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internetexplorer-delete-manage-cookies (Internet Explorer);
  (E) https://support.apple.com/en-gb/guide/safari/manage-cookies-andwebsite-data-sfri11471/mac (Safari); and
  (F) https://support.microsoft.com/en-gb/help/4468242/microsoft-edgebrowsing-data-and-privacy (Edge).
  11.2 Het blokkeren van alle cookies zal een negatieve invloed hebben op de bruikbaarheid van velen
  websites.
  11.3 Als u cookies blokkeert, kunt u niet alle functies op onze
  website.
 12. Wijzigingen
  12.1 We kunnen dit beleid van tijd tot tijd bijwerken door een nieuwe versie te publiceren op:
  onze website.
  12.2 Je zou deze pagina af en toe moeten controleren om er zeker van te zijn dat je tevreden bent met een van deze
  wijzigingen in dit beleid.
  12.3 We kunnen u per e-mail op de hoogte brengen van belangrijke wijzigingen in dit beleid.